Утврђен је нови износ минималне зараде за месеце јул - децембар 2008. године

Минимална зарада за месеце јул - децембар 2008. године износи 78,00 динара по радном часу нето, која ће бити објављена у наредном "Службеном гласнику РС"

 

Месечни нето износ минималне зараде се утврђује множењем нето износа по радном часу са бројем могућих часова рада у месецу за који се врши исплата.

   

Обрачунати месечни нето износи минималне зараде за период јул - децембар 2008. године износе:

 

  

Месеци јул - децембар 2008. године

Р .бр

О П И С

јул

aвгуст

септембар

октобар

новембар

децембар

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Могући часови рада у месецу

184

168

176

184

160

184

2

Минимална зарада по часу

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

3

Минимална нето зарада за месец

14.352,00

13.104,00

13.728,00

14.352,00

12.480,00

14.352,00

4

Минимална бруто зарада з a месец

19.521,83

17.741,51

18.631,67

19.521,83

За ове месеце бруто минимална зарада ће се утврдити према новој најнижој основици допприноса која ће се ускладити од 1. новембра

    

Бруто минимална зарада за месец се утврђује увећањем нето месечног износа за порез из зараде и за доприносе које из зараде плаћа запослени, а ако је нето износ минималне зараде мањи од нето најниже основице увећање се врши за доприносе обрачунате на најнижу основицу.

   

Утврђивање бруто минималне зараде:

   

1. Када је месечни нето износ минималне зараде ВЕЋИ од нето најниже основице

 

(најнижа основица за период август - октобар износи 15.843,00 дин. бруто, односно 11.773,14 нето)

    

Формула за прерачун на бруто:

   

БМЗ = ((Чр x 78,00) - (5.560 x 12%)) : 0,701 односно БМЗ = ((Чр x 78,00) - 667,2) : 0,701

    

2. Када је месечни нето износ минималне зараде МАЊИ од нето најниже основице

Формула за прерачун на бруто: 

  

((Чр x 78,00 ) - (5.560 x 12%) + (НО x 17,9%)

БМЗ = ------------------------------------------------------- ------ - , односно

0,88

  

((Чр x 78,00 ) - 667,2 + 2.835,90)

БМЗ =     ------------------------------------------------------

0,88


АРХИВА ВЕСТИ

ereste