Стављена је ван снаге Одлука о примени општег колективног уговора на све послодавце

На основу члана 260, а у вези са чланом 257. Закона о раду («Службени гласник РС», бр. 24/05 и 61/05), Министар рада и  социјалне политике донео је

 

Одлуку

о стављању ван снаге Одлуке о примени Општег колективног уговора на све послодавце на територији Републике Србије

 

Према члану 1. ове одлуке, Одлука о примени Општег колективног уговора на све послодавце на територији Републике Србије (Службени гласник РС», број 104/08), САВЉА СЕ ВАН СНАГЕ.

   

Ова одлука је објављена у «Службеном гласнику РС», број 122 од 30. децембра 2008. године, а СТУПА НА СНАГУ 1. ЈАНУАРА 2009. ГОДИНЕ.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste