Објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за период јул – децембар 2009. године

Упутством о начину утврђивања закупнине ("Сл. гласник РС", бр 27/97, ... и 82/09), прописано је да коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана утврђује Министар животне средине и просторног планирања, на основу података о просечној месечној заради без пореза и доприноса у претходном обрачунском периоду, броја бодова стана просечне опремљености (600 бодова) и површине стана од 56 м². Тако утврђен коефицијент објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије",

У "Сл. гласнику РС", бр 83/09 објављен је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана који за период јул - децембар 2009. године износи 0,138183.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste