Информација о просечној заради у октобру 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  319 од 25.11.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру износи 44.147 динара. Исплаћена зарада у октобру 2009 године номинално је већа за 1.3% од исплаћене зараде у септембру 2009 године, док је реално већа за 1,5%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру 2009. године износи 31.734 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2009. године номинално је већа за 1,3% а реално је већа за 1,5%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Октобар 2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

44.147

31.734

Привреда

40.637

29.331

Ванпривреда

51.641

36.868


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар од 44.147 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2009. године у износу од 220.735 (44.147 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste