Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у новембру 2009.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 328 од 30.11.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у новембру  2009. године:

 

   

Новембар 2009 /
Октобар 2009

Новембар 2009/ Децембар2008

Индекси цена на мало

101,0

110,3

Индекси трошкова живота

100,8

106,7

   

Затезна камата за новембар/децембар 2009 године износи 1,5050%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste