Информација о просечној заради у новембру 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 353  од 25.12.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру износи 43.895 динара. Исплаћена зарада у новембру 2009 године номинално је мања за 0.6% од исплаћене зараде у октобру 2009 године, а реално је мања за 1,4%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру 2009. године износи 31.576 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2009. године номинално је мања за 0,5% а реално је мања за 1,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Новембар 2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

43.895

31.576

Привреда

40.400

29.172

Ванпривреда

51.256

36.639


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар од 43.895 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2010. године у износу од 219.475 (43.895 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste