Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у децембру 2009.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 358 од 30.12.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у децембру  2009. године:

 

   

Децембар 2009 / Новембар 2009

Децембар 2009/ Децембар2008

Индекси цена на мало

100,1

110,4

Индекси трошкова живота

99,9

106,6

   

Затезна камата за децембар 2009/ јануар 2010 године износи 0,6005%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste