Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јануару

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 31 од 10.02.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јануару 2009. године:

   

Јануар 2009/децембар 2008

Индекси цена на мало

103,0

Индекси трошкова живота

102,4

   

Затезна камата за јануар/фебруар износи 3,5150%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste