Повећан је број делатности које имају обавезу евидентирања промета преко фискалне касе

Влада Републике Србије донела је, у петак 13. марта 2009. године, Уредбу о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, која ће бити објављена у наредном броју "Сл. гласника РС".

   

Суштина нове уредбе је прописивање додатних 13 делатности на које се односи обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, према прописаној динамици.

   

Од 1. јуна 2009. године, обавеза увођења фискалних каса односи се на следеће делатности:

   

     18220 - Производња остале одеће;
     52740 - Оправка на другом месту непоменута - оправка одеће;
     63300 - Делатност путничких агенцијa и туроператора;
        851 - Здравствена заштита становништва, осим здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
        852 - Ветеринарске активности, осим примарне теренске здравствене заштите животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња.

   

Од 1. јануара 2010. године за делатност:

  

     60220 - Такси превоз.

   

Од 1. марта 2010. године за делатности:

  

     52630 - Остала трговина на мало изван продавница:
               - продаја преко путујућих продаваца-улична продаја сладоледа;
     52730 - Оправка сатова, часовника и накита;
     74111 - Адвокатски послови;
     74700 - Чишћење објеката;
        801 - Основно образовање;
        802 - Средње образовање;
        803 - Више и високо образовање

   

Напомињемо да делатности, осим претходно наведених, које су у претходном периоду биле изузете из обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, и даље немају обавезу увођења фискалних каса.

   

Детаљнија објашњења о обавези евидентирања промета преко фискалне касе биће објављена у наредном броју Рачуноводствене праксе (9/09), који је у припреми.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste