Информација о просечној заради у фебруару 2009. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 76 од 25.03.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару износи 43.353 динара. Исплаћена зарада у фебруару 2009 године номинално је већа од исплаћене зараде у јануару 2009 године за 7,7 % а реално већа за 6,3%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару 2009. године износи 31.121 динар.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2009. године номинално је већа за 7,8% а реално већа  за 6,4% .


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

фебруар  2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

43.353

31.121

Привреда

39.562

28.494

Ванпривреда

51.485

36.755


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар
 од 43.353 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.априла 2009. године у износу од 216.765 динара (43.353х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste