Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у априлу 2009. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 113 од 30.04.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у априлу 2009. године:

 

   

Април 2009/ Март 2009

Индекси цена на мало

101,1

Индекси трошкова живота

101,0

   

Затезна камата за април/мај износи  1,6055%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste