Информација о просечној заради у априлу 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  133 од 25.05.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу износи 45.304 динара. Исплаћена зарада у априлу 2009 године номинално је већа од исплаћене зараде у марту 2009 године за 7,3 % а реално је већа за 6,2%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу 2009. године износи 32.571 динар.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2009. године номинално је већа за 7,3% а реално је већа  за 6,2% .


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Април  2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

45.304

32.571

Привреда

41.526

29.981

Ванпривреда

53.295

38.050


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април
 од 45.304 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јуна 2009. године у износу од  226.520 (45.304 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste