Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у мају 2009.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 136 од 29.05.2009. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у мају 2009. године:

  

     

Мај 2009/   /Април 2009

Мај 2009/  Децембар 2008

Индекси цена на мало

101,5

108,7

Индекси трошкова живота

101,6

106,8

   

    Затезна камата за мај/јун износи  2,0075%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste