Информација о просечној заради у мају 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  169 од 25.06.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају износи 43.183 динара. Исплаћена зарада у мају 2009 године номинално је мања од исплаћене зараде у априлу 2009 године за 4,7 % а реално је мања за 6,2%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2009. године износи 31.086 динар.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2009. године номинално је мања за 4,6% а реално је мања  за 6,1% .


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Мај   2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

43.183

31.086

Привреда

39.628

28.657

Ванпривреда

51.010

36.434


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај од 43.183 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2009. године у износу од  215.915 (43.183 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste