Информација о просечној заради у јуну 2009. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број  204 од 24.07.2009. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну износи 44.246 динара. Исплаћена зарада у јуну 2009 године номинално је већа од исплаћене зараде у мају 2009 године за 2,5 % а реално је већа за 2,4%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну 2009. године износи 31.768 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2009. године номинално је већа за 2,2% а реално је већа  за 2,1% .


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

 

Јун 2009

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

44.246

31.768

Привреда

40.684

29.310

Ванпривреда

51.828

37.000


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун
 од 44.246 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2009. године у износу од  221.230 (44.246 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste