Коефицијенти за ревалоризацију отплатних рата на дан 1. јули 2009. године

На дан 1. јули 2009. године, ревалоризација отплатних рата за станове у друштвеној и државној својини врши се по уговорима закљученим после 19. јула 1994. године у складу са одредбама Закона о становању („Сл. гласник РС", бр. 50/92, ... и 101/05).

  

По овим уговорима, месечна отплатна рата усклађује се за шестомесечне обрачунске периоде (јануар - јун и јул - децембар), са кретањем цена на мало у Републици,  а највише до висине раста просечне месечне нето зараде у привреди Републике за обрачунски период.

   

У „Сл. гласнику РС", бр. 57/09, објављени су подаци о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије и кретању цена на мало у Републици Србији у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2009. године. С обзиром на то да је индекс цена на мало у Републици Србији, за наведени период, износио 109,1 (9,1%), а да је индекс просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије износио 97,0 (-3,0%), по уговорима закљученим после 19. јула 1994. године, не врши се ревалоризација отплатних рата, јер се ревалоризација врши највише до висине раста просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије. Како је просечна месечна зарада без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2009. године, забележила смањење, а не раст, на дан 1. јули 2009. године, неће се вршити ревалоризација отплатних рата, што значи да ће отплатне рате, по уговорима закљученим после 19. јула 1994. године, а закључно са 31. децембром 2008. године, остати непромењене и у наредном шестомесечном периоду.

   

У наставку дајемо табеларни преглед коефицијената за ревалоризацију отплатних рата на дан 1. јули 2009. године, у зависности од тога када је закључен уговор о откупу стана.

 

Месец закључења уговора

Раст цена на мало у РС

Раст просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди РС

Коефицијент за ревалоризацију

Коефицијент

„Сл. гласник РС"

Коефицијент

„Сл. гласник РС"

До 31.12.2008.

0,091

57/09

-0,030

57/09

-

Јануар 2009.

0,059

12/09

0,068

15/09

0,059

Фебруар 2009.

0,035

16/09

0,029

21/09

0,029

Март 2009.

0,030

23/09

0,066

29/09

0,030

Април 2009.

0,019

31/09

-0,022

39/09

-

Мај 2009.

0,004

41/09

0,023

47/09

0,004

Јун 2009.

-

49/09

-

57/09

-

   

Као што се из табеларног прегледа види, ревалоризација отплатних рата, на дан 1. јули 2009. године, не врши се по уговорима закљученим до 31.12.2008. године, као и по уговорима закљученим у априлу и јуну 2009. године. По уговорима закљученим у јануару 2009. године, ревалоризација отплатних рата врши се применом коефицијента 0,059, по уговорима закљученим у фебруару 2009. године, применом коефицијента 0,029, по уговорима закљученим у марту 2009. године, применом коефицијента 0,030 и по уговорима закљученим у мају 2009. године, применом коефицијента 0,004.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste