Информација о просечној заради септембру 2010. године


Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 303 од 25.10.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру 2010 године износи 48.016 динара. Исплаћена зарада у септембру номинално је већа од исплаћене зараде у августу за 1,8%, а реално већа за 0,7%. 


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру износи 34.570 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу номинално је већа за 1,8% а реално већа  за 0,7%.

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у септембру дајемо у прегледу који следи: 

    

     Септембар 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

48.016

34.570

Привреда

45.604

32.957

Ванпривреда

52.814

37.779


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар од 48.016
 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.новембра 2010. године у износу од  240.080 динара (48.016 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste