Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у октобру 2010.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 308 од 29.10.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у октобру 2010. године:

 

 

Октобар 2010/
Септембар  2010

Октобар 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,0

108,8

Индекси трошкова живота

 101,1

107,8

   

Затезна камата за октобар/новембар 2010 године износи 1,5050%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste