Донета је одлука о висини минималне зараде за период јул – децембар 2010.

Влада Републике Србије је на својој седници од 18. новембра 2010. године  донела Одлуку овисини минималне зараде за период јул -  децембар 2010. године.      

 

Према овој одлуци, минимална зарада по радом часу за период јул - октобар 2010 године једнак је износу минималне зараде која је била утврђена за период јануар - јун 2010. године, а минимална зарада за период новембар -  децембар 2010. године износи 95,00 динара нето по радном часу.

   

Одлука Владе  о висини минималне зараде за период јул -  децембар 2010. године биће објављена у наредном броју "Службеног гласника Републике Србије".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste