Информација о просечној заради у октобру 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 328 од 25.11.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру 2010 године износи 47.822 динара. Исплаћена зарада у октобру номинално је мања од исплаћене зараде у септембру за 0,4%, а реално мања за 1,6%. 


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру износи 34.422 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру номинално је мања за 0,4% а реално мања  за 1,6%.

 

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у октобру дајемо у прегледу који следи: 

     

     Октобар 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

47.822

34.422

Привреда

45.448

32.829

Ванпривреда

52.552

37.597


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар од 47.822
 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.децембра 2010. године у износу од  239.110 динара (47.822 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste