Информација о просечној заради у новембру 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 24.12.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру 2010 године износи 47.877 динара. Исплаћена зарада у новембру номинално је већа од исплаћене зараде у октобру за 0,1%, а реално мања за 1,6%. 

 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру износи 34.444 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру номинално је већа за 0,4% а реално мања  за 1,6%.

 

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у новембру дајемо у прегледу који следи: 

  

Новембар 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

47.877

34.444

Привреда

45.440

32.806

Ванпривреда

52.666

37.663

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар од 47.877 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јануара 2011. године у износу од  239.385 динара (47.877 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste