Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у децембру 2010.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 375 од 30.12.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у децембру 2010. године:

   

 

Децембар 2010/ Новембар 2010

Децембар 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

100,7

111,5

Индекси трошкова живота

 100,7

110,4

   

Затезна камата за децембар  2010 / јануар 2011 године износи 1,2035%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste