Информација о изменама Закона о ПДВ

Народна скупштина је, на седници одржаној дана 29. децембра 2010. године, усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност.

   

Међутим, за разлику од осталих закона усвојених на поменутој седници, који су објављени у „Сл. гласнику РС", бр. 101/10, од 29. децембра 2010. године, једино Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ још увек није објављен.

   

Према нашим сазнањима, Председник Републике није потписао указ о проглашењу тог закона, већ га је вратио Народној скупштини на поновно гласање. Дакле, Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ биће поново стављен на гласање на наредној седници Народне скупштине.

   

У складу са наведеним, до даљег, пореска стопа за опорезивање промета јужног воћа, као и рачунара и смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима, остаје непромењена и износи 8%.

   

Детаљније информације биће објављене у новом броју РП (2 - 3/11), који излази из штампе одмах после новогодишњег празника.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste