Информација о просечној заради у фебруару 2010. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 76 од 25.03.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару 2010 године износи 44.871 динар. Исплаћена зарада у фебруару номинално је већа од исплаћене зараде у јануару за 7,7 % а реално  већа за 7,5%.
    
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару износи 32.336 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару номинално је већа за 8,0% а реално  већа  за 7,8%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у фебруару дајемо у прегледу који следи:
   

 

    фебруар  2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

44.871

32.336

Привреда

41.488

30.021

Ванпривреда

51.828

37.097


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар
 од 44.871 динар, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.априла 2010. године у износу од  224.355 динара (44.871 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste