Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у марту 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 83 од 31.03.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у марту 2010. године:

 

   

Март 2010/ Фебруар 2010

Март 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,6

103,0

Индекси трошкова живота

101,1

102,0

   

Затезна камата за  март/април  2010 године износи 2,1080%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste