Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у априлу 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 113 од 30.04.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у априлу 2010. године:

 

   

Април 2010/  Март 2010

Април 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,1

104,2

Индекси трошкова живота

100,6

102,6

   

Затезна камата за април/мај 2010 године износи 1,6055%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste