Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у мају 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 142 од 31.05.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у мају 2010. године:

 

   

Мај 2010/      Април 2010

Мај 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,0

105,2

Индекси трошкова живота

101,3

104,0

   

У мају 2010. године у односу на исти месец 2009. године цене на мало су повећане за 6,8% а у односу на децембар 2009. године за 5,2%.


У мају 2010. године у односу на исти месец 2009. године трошкови живота су повећани за 3,8% а у односу на децембар 2009. године за 4,0%.   

 

Затезна камата за мај/јун 2010 године износи 1,5050%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste