Информација о просечној заради у мају 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 177 од 25.06.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају 2010 године износи 46.454 динара. Исплаћена зарада у мају номинално је мања од исплаћене зараде у априлу за 4,3 % а реално мања за 5,5%. 

 
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају износи 33.463 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу  номинално је мања за 4,3% а реално  мања  за 5,5%

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у мају дајемо у прегледу који следи: 

    

     мај 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

46.454

33.463

Привреда

43.950

31.784

Ванпривреда

51.552

36.880

 
На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април
 од 46.454 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.јула 2010. године у износу од  232.270 динара (46.454 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste