Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јуну 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 185 од 30.06.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јуну 2010. године:

 

Јун 2010 / Мај2009

Јун 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

100,0

105,2

Индекси трошкова живота

100,0

103,9


У јуну 2010. године у односу на исти месец 2009. године цене на мало су повећане за 6,4% а у односу на децембар 2009. године за 5,2%.

У јуну 2010. године у односу на исти месец
2009. године трошкови живота су повећани за 3,7% а у односу на децембар 2009. године за 3,9%.
 
  

Затезна камата за јун/јул  2010 године износи 0,5000%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste