Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јулу 2010 године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 222 од 30.07.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у јулу 2010. године:

 

 

Јул 2010/ Јун 2010

Јул 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

100,4

105,6

Индекси трошкова живота

  99,8

103,7


У јууу 2010. године у односу на исти месец 2009. године цене на мало су повећане за 7,0% а у односу на децембар 2009. године за 5,6%.

У јуну 2010. године у односу на исти месец 2009. године трошкови живота су повећани за 4,4% а у односу на децембар 2009. године за 3,7%. 
  

Затезна камата за јул/август  2010 године износи 0,9020%.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste