Информација о просечној заради у јулу 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 243 од 25.08.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу 2010 године износи 48.394 динара. Исплаћена зарада у јулу номинално је већа од исплаћене зараде у јуну за 1,9 % а реално већа за 2,1%. 


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу износи 34.591 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну  номинално је већа за 1,3% а реално  већа  за 1,5%

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у јулу дајемо у прегледу који следи: 

    

     јул 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

48.394

34.591

Привреда

45.965

32.837

Ванпривреда

53.169

38.039


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун
 од 48.394 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.септембра 2010. године у износу од  241.970 динара (48.394 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste