Утврђени су индекси потрошачких цена у септембру 2011. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 287 од 12.10.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у септембру 2011. године:

      

Септембар/Август  

 2011²

Септембар  2011/

 Децембар 2010

        Септембар 2011 /

Септембар 2010¹

Индекси потрошачких цена

100,2

106,3

109,3

Стопа инфлације

0,2

6,3

9,3

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за септембар  2011 године износи 0,7010%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за октобар 2011 године (око 12.11)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste