Утврђени су индекси потрошачких цена у октобру 2011. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 309 од 11.11.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у октобру 2011. године:

      

 

Октобар/Септембар  

 2011²

Октобар 2011/

 Децембар 2010

  Октобар 2011 /

Октобар 2010¹

Индекси потрошачких цена

100,4

106,8

108,7

Стопа инфлације

0,4

6,8

8,7

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за октобар  2011 године износи 0,9020%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за новембар 2011 године (око 12.12)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste