Информација о просечној заради у октобру 2011. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 317 од 25.11.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру износи 52.944 динара. Исплаћена зарада у октобру номинално је мања од исплаћене зараде у септембру за 1,7% а реално мања за 2,1%.

 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру износи 38.167 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру номинално је мања за 1,5% а реално је мања за 1,9%.

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

 

Месец

Бруто зарада

Нето зарада

Октобар 2011

52.944

38.167

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар од 52.944 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2011. године у износу од 264.720 динара (52.944 х 5).

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste