Утврђени су индекси потрошачких цена у новембру 2011. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 339 од 12.12.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у новембру 2011. године:

      

 

Новембар/Октобар

 2011²

Новембар 2011/

 Децембар 2010

  Новембар 2011 /

Новембар 2010¹

Индекси потрошачких цена

100,9

107,7

108,1

Стопа инфлације

0,9

7,7

8,1

     

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Затезна камата за новембар 2011 године износи 1,4045%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за децембар 2011 године (око 12.1.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste