Информација о просечној заради у новембру 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 352 од 26.12.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру износи 53.239 динара. Исплаћена зарада у  новембру номинално је већа од исплаћене зараде у октобру за 0,6% а реално мања за 0,3%. 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћенау новембру износи 38.363 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру номинално је већа за 0,5% а реално је мања за 0,4%

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

Месец

Бруто зарада

Нето зарада

    Новембар 2011

53.239

38.363

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар од 53.239 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2012. године у износу од  266.195 динара (53.239 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste