Утврђене су каматне стопе за потребе обрачуна камате „ван дохвата руке“

У складу са изменама Правилника о пореском билансу, о којима је писано у РП, бр. 7/11, гувернер Народне банке Србије доставио је Министарству финансија податке о просечним пондерисаним каматним стопама на основу којих обвезници пореза на добит врше обрачун камате по принципу „ван дохвата руке".

Просечно пондерисана стопа на репо аукцијама Народне банке Србије за 2010. износи 8,97%.

Просечно пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству за 2010. годину у еврима износи: 3,42%.

Просечно пондерисана каматна стопа по којој су се домаће банке задуживале у иностранству за 2010. годину у швајцарским францима износи: 1,68%.

У овом тренутку, још увек нису утврђени подаци о каматним стопама за остале стране валуте (долар, фунта, јен и др.).

У односу на прелиминарне (незваничне) податке које смо објавили у РП, бр. 7/11, једино се разликује просечно пондерисана референтна каматна стопа НБС.

Иначе, подаци о кретању просечно пондерисане стопе НБС убудуће ће бити доступни на сајту НБС (www.nbs.rs) у одељку Статистика.

Напомињемо да су детаљна објашњења о обрачуну камате „ван дохвата руке" објављена у РП, бр. 2-3/11, 6/11 и 7/11.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste