Утврђени су индекси потрошачких цена у јануару 2011.

У РП 7/2011 - Актуелне информације, објавили смо информацију да ће се од 1. јануара 2011. године објављивати подаци о индексу потрошачких цена уместо индекса цена на мало и индекса трошкова живота.

 

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 37 од 23.02.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у јануару 2011. године:

    

 

  Јануар 2011/ Децембар 2010²

Јануар 2011 / Јануар 201

Индекси потрошачких цена

101,4

111,2

Стопа инфлације

1,4

11,2

   

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

 

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste