Информација о просечној заради у јануару 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 41 од 25.02.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару износи 47.382 динара. Исплаћена зарада у јануару номинално је мања од исплаћене зараде у децембру за 13,8% и реално мања за 15,0%. 
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару износи 34.009 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру номинално је мања за 14,1% и реално  мања  за 15,3%


Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

    Јануар  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

47.382

34.009


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар
 од 47.382 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.марта 2011. године у износу од  236.910 динара (47.382 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste