Утврђени су индекси потрошачких цена у марту 2011.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 95 од 12.04.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у марту 2011. године:

    

 

Март / Фебруар    2011² 

Март 2011 /Децембар 2010

Март 2011 /Март 2010¹

Индекси потрошачких цена

102,6

105,5

114,1

Стопа инфлације

2,6

5,5

14,1

   

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste