Информација о просечној заради у марту 2011. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 26.04.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту износи 49.633 динара. Исплаћена зарада у марту номинално је већа од исплаћене зараде у фебруару за 0,5% а реално мања за 2,0%. 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту износи 35.777 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару номинално је већа за 0,7% а реално мања за 1,9%


Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

    Март  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

49.633

35.777

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март од 49.633 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. маја 2011. године у износу од  248.165 динара (49.633 х 5).

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste