Утврђени су индекси потрошачких цена у априлу 2011.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 123 од 12.05.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у априлу 2011. године:

    

 

Април / Март  2011²

Април  2011 / Децембар 2010

Април 2011 / Април  2010¹

Индекси потрошачких цена

101,1

106,7

114,7

Стопа инфлације

1,1

6,7

14,7

   

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste