Утврђени су индекси потрошачких цена у мају 2011.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 156 од 13.06.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у мају 2011. године:

      

 

 Мај /  Април 2011²

Мај  2011 /Децембар 2010

Мај  2011 / Мај 2010¹

Индекси потрошачких цена

100,4

107,1

113,4

Стопа инфлације

0,4

7,1

13,4

    

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

 

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste