Утврђени су индекси потрошачких цена у јуну 2011.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 194 од 12.07.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у јуну 2011. године:

      

 

Јун/ Мај      2011²

Јун 2011/ Децембар 2010

Јун 2011 / 

Јун 2010¹

Индекси потрошачких цена

99,7

106,8

112,7

Стопа инфлације

-0,3

6,8

12,7

    

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Затезна камата за јун  2011 године износи 0,5000%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за јул


АРХИВА ВЕСТИ

ereste