Информација о просечној заради у јулу 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 235 од 25.08.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу износи 54.164 динара. Исплаћена зарада у јулу номинално је мања од исплаћене зараде у јуну за 0,8% а реално мања за 0,3%. 

   
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу износи 39.127 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну номинално је мања за 0,5% а реално је остала на истом нивоу

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

    Јул  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

54.164

39.127

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул од 54.164 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. септембра 2011. године у износу од  270.820 динара (54.164 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste