Утврђени су индекси потрошачких цена у августу 2011.

 У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 256 од 12.09.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у августу 2011. године:

      

 

Август/Јул      2011²

Август 2011/

 Децембар 2010

Август 2011 /

Август 2010¹

Индекси потрошачких цена

100,0

106,2

110,5

Стопа инфлације

0,0

6,2

10,5

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за август  2011 године износи 0,5000%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за септембар 2011 године (око 12.10)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste