Информација о просечној заради у августу 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 263 од 26.09.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу износи 53.285 динара. Исплаћена зарада у августу номинално је мања од исплаћене зараде у јулу за 1,6% а реално мања за 1,6%. 

   
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу износи 38.389 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу номинално је мања за 1,9% а реално је мања за 1,9%

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

    Август  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

53.285

38.389

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август од 53.285 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2011. године у износу од  266.425 динара (53.285 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste