Одређен је званични средњи курс динара на дан 31.12.2011.

Народна банка Србије је одредила званични средњи курс конвертибилних страних валута на дан 30.12.2011. године. Према правилима НБС, курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 30.12.2011. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. Наредна курсна листа ће бити формирана по истеку новогодишњих празника 4.01.2012. године. Због тога се средњи курсеви из ове курсне листе примењују на дан 31.12.2011. године.

   

Према курсној листи донетој 30.12.2011. године, која се примењује приликом састављања годишњег финансијског извештаја на дан 31.12.2011. године, средњи курсеви најважнијих страних валута су: 1 EUR = 104,6409, 1 USD = 80,8662, 1 CHF = 85,9121 и 1 GBP = 124,6022.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste