Утврђени су индекси потрошачких цена у Децембру 2011. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 8 од 12.01.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у децембру 2011. године:

      

 

Децембар/Новембар

 2011²

Децембар 2011/

 Децембар 2010

  Децембар 2011 /

Децембар 2010¹

Индекси потрошачких цена

99,3

107,0

107,0

Стопа инфлације

- 0,7

7,0

7,0

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за Децембар 2011 године износи 0,5000%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Јануар 2012 године (око 12.2.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste