Информација о просечној заради у децембру 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 16 од 25.01.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру износи 61.116 динара. Исплаћена зарада у децембру номинално је већа од исплаћене зараде у новембру за 14,8% и реално већа за 15,6%. 
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру износи 43.887 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру номинално је већа за 14,4% и реално  већа  за 15,2%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61.116

43.887


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар
 од 61.116 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.фебруара 2012. године у износу од  305.580 динара (61.116 х 5).

  

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за четврти квартал 2011. године, за друго полугодиште 2011 године и за 2011 годину.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За четврти квартал 2011 године

55.708

40.098

За друго полугодиште 2011 године

54.718

39.414

за 2011 годину

52.733

37.976


АРХИВА ВЕСТИ

ereste